“Psikoteknik muayenelerinizi mutlaka sağlık bakanlığından onaylı Psikoteknik merkezlerinde yaptırınız. Muayeneye girmeden sadece 1 TLlik maliyetli plastik kartlar sizi güvence altına sokmamaktadır. Ayrıca psikoteknik test merkezinde teste girmeden veya 1 saatin altında teste tabii olan bir çok şöför arkadaşımız mağdur olmuştur. Psikoteknik muayene sonrası Psikoteknik raporunuzu mutlaka talep ediniz.”

PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME NEDİR ?

Çalışma psikolojisinin bir dalı olan psikoteknik değerlendirme, bireyin belirli bir işteki yeterliliğinin ortaya konması amacıyla, gerekli bedensel ve zihinsel özelliklerinin testler aracılığıyla ölçülmesidir. Başka bir deyişle psikoteknik değerlendirme, bireyin belirli bir işe uygun olup olmadığını anlamaya yönelik olarak tasarlanmış bir inceleme-değerlendirme yöntemidir.

SÜRÜCÜLERDE PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME

Sürücülerin güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel özelliklerinin (algı, dikkat, hafıza, muhakeme vb.); psikomotor yetenek ve becerilerinin (tepki hızı, göz, el, ayak koordinasyonu vb.); tutum-davranış, alışkanlık ve kişilik özelliklerinin (risk alma, saldırganlık, sorumluluk, öz kontrol vb.) ölçülmesi ve sürücülük açısından uygunluğu-yeterliliği hakkında bir sonuca varılmasıdır.

ÜLKEMİZDEKİ UYGULAMA

Ülkemizde Psikoteknik Değerlendirmenin esasları ve uygulama biçimi Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 79. Maddesi ve aynı yönetmelikte yer alan 4 Sayılı Cetvelle belirlenmiştir.

Psikoteknik Başvuru İçin Gerekli Belgeler

İstanbul Psikoteknik olarak uzman doktor ve uzman psikologlar eşliğinde en son teknoloji bataryalarda psikoteknik değerlendirme hizmetini alabilirsiniz.

Başvuru süreçleriniz de en az 1 saat test ve değerlendirme sürecine tabi olarak en doğru ve güvenilir raporu alırsınız. İstanbulPsikoteknik raporları doğruyu ve güveni temsil eder.

Karayolları Yönetmeliği Gereği Başvuru Süreci

  • 3 adet resim
  • Ehliyet Fotokopisi
  • Nüfus Kağıdı Fotokopisi

Ehliyet iadesine Yönelik Başvuru Süreci

  • 3 adet resim
  • Nüfus Kağıdı Fotokopisi
  • Ceza Tutanağı Fotokopisi