K1 BELGESİ

K1 yetki belgesi ulaştıma bakanlığın çıkartmış olduğu Ulaştırma Mevzuatı ve ilgili yönetmelikleriyle alakalı olarak, otuz dokuz tane yetki belgesinden bir tanesidir. Araçlar ile yapılan taşımacılık faaliyetlerinden, para kazanan mükellefleri ilgilendirir. Kısaca tarif edecek olursak; bir noktada nakliyeci olarak tarif ettiğimiz, belli bir zaman tarifesine uymayan, belirli bir bedel tarifesi olmayan, taşımacılık faaliyetlerini ilgilendiren, çalışmalara verilen yetki belgesi türüdür.

K1 yetki belgesi alabilmek için çeşitli kriterler vardır. K1 Yetki Belgesi alabilecekler iki ayrı gruba ayrılır;

1. Gerçek Kişiler:

2. Tüzel Kişiler:

Gerçek kişilerde yetki belgesi alabilmenin kriteri;

En az 25 ton taşıma kapasitesine sahip, araç veya araçlara sahip olunmalı.

Tüzel kişilerde yetki belgesi alabilmenin kriteri ise;

En az 75 ton ve üzeri araç veya araçlara sahip olunmasıdır.

Ancak yukarıdaki şartlara uygun olanlar K1 Yetki Belgesi alabilmektedir. Gerçek kişiler K1 Yetki Belgesi için başvurduklarında, 19.372 TL belge bedeli ödeyeceklerdir. Bu rakam ayrıca tüzel kişiler içinde geçerlidir. K1 Belgesinin 2009 yılına kadar tanınan istisnai bir şartı daha vardır. Buda taşıma ağırlığı 3500 kiloyu geçmeyen araç veya araçlarla, il sınırları içerisinde taşıma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi durumunda, K1 Belge bedeli: 969 TL dir.

Ayrıca başvuru esnasında, her araç için, ayriyetten 76 TL taşıt kartı bedeli ödenmesi gerekir.

K2 BELGESİ

K2 Yetki Belgesi içeriğin kar amacı olmayan,  mükellefin ana esas iştigal konusu kapsamında, işerini idame ettirmek maksatı ile, sahip olduğu kendi özmal araçları ile, yapmış olduğu taşımacılık faaliyetleri için verilen belgenin adıdır.  K2 Yetki Belgesi ile birlikte, K2 Yetki Belgesindeki araçları, kullanan sürücülerinde, mesleki yeterlilik eğitim yönetmeliğine göre,  SRC Belgesi (SRC Mesleki yeterlilik belgesi) ve Psikoteknik (Psikoteknik Değerlendirme Raporu) na sahip olması gerekmektedir.
K2 Yetki Belgesi, net ağırlığı ve istihap haddi azami toplam yüklü ağırlığını topladığımızda 3500 kilo ve altı araçlar için, K2 Yetki Belgesi ücreti 968 TL dir.
Eğerki aracın net ağırlığı ve istihap haddi azami toplam yüklü ağırlığı 3500 kilo ve üzerinde ise bu araçların her birisi için, 9685 K2 Yetki Belgesi ücreti ödenir.  K2 Yetki Belgesinde dikkat edilmesi gereken en önemli husus,  3500 kilo ve üzeri araçlarda denetim söz konusudur.  Şehiriçi ve şehirdışı farketmeksizin, görüldüğü yerde denetime denk gelmesi halinde, çok büyük cezalara çarptırılmaktadır.