D1 BELGESİ

Otobüs ile yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Tarifeli olarak yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir. D1 Yetki belgesi için başvuranların,ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş,otobüslerle en az 150 yolcu koltuk kapasitesine sahip olmaları ve 60 bin türk lirası öz sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları gerekmektedir.

D2 BELGESİ

Tarifesiz olarak yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir. D2 Yetki Belgesi için başvuranların,ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş 75 adet koltuk kapasitesine ve 30 bin türk lirası sermaye veya işleyme sermayesine sahip olmaları şarttır.

D3 BELGESİ

Sadece kendi esas iştigalkonusu ile ilgili personelin yurtiçinde taşımak üzere yolcu taşımacılığı yapacak ve ticari maksat ile taşımacılık yapmayacaklara verilir. D3 Yetki belgesi için başvuranların ticari veya hususi olarak tescil ve kayıt edilmiş, en az 1 afry otobüs e sahip olmaları gerekmektedir.

D4 BELGESİ

Tarifeli ve tarifesiz olarak 100 kilometreye kadar, şehirlerarası taşıma mesafesine balıkmaksızın il içi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir.  D4 Yetki belgesi için başvuranların ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 1 adet otobüse ve 5 bin türk lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.