B1 YETKİ BELGESİ

Otobüsle uluslarlarası ve yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak, tüzel vegerçek kişilere verilir. B1 Yetki belgesi tarifeli olarak uluslararası veya şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir. B1 Yetki Belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmişotobüslerle toplam 150 adet koltuk kapasitesine ve 100 bin türk lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

B2 YETKİ BELGESİ

Tarifesi olarak uluslararası veya yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir. B2 Yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş,otobüslerle toplam 90 adet koltuk kapasitesine ve 50.000 türk lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları gerekir.

B3 YETKİ BELGESİ

Sadece kendi esas iştigal konusu ile, ilgili personeli taşımak üzere, uulslararası ve yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak ve ticari aksat ile, taşımacılık yapmayacaklara verilir. B3 Yetki belgesi için başvuranların, ticari veya hususi olarak tescil edilmiş en az 1 adet otobüs e sahip olmaları gerekir. Taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler, 20 yaşından büyük olamaz. Asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda, otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince, 10 yaşından büyük olmaları şarttır.